top of page
  • ALLSKOG - Frivillig vern

Økte bevilgninger til frivillig vern

Oppdatert: 6. des. 2023

Regjeringen og SV har blitt enige om å øke bevilgningene for skogvern i 2024 til 800 millioner kroner. Det er et historisk høyt nivå.


Siden oppstarten av ordningen med frivillig skogvern har nesten 870 områder blitt vernet, og interessen blant skogeierne er høyere enn noen gang. Frivillig vern er viktig for å ivareta det biologiske mangfoldet i skogen. De siste årene har køen av skogeiere som har ønsket å tilby frivillig vern økt og ventetiden har vært opptil fem år. I tillegg har tilbudte skogarealer hvor det er konstatert viktige vernekvaliteter, blitt kastet ut av køen med henvisning til manglende budsjettdekning.Drætvik naturreservat, vernet i desember 2022 gjennom frivillig vern. Foto: ALLSKOG SAForeslått kutt resulterte i økte bevilgninger

Det ble opprinnelig foreslått et kutt til frivillig skogvern på 188 millioner kroner i statsbudsjettet for 2024. I budsjettavtalen mellom regjeringen og SV er det landet på en økning på 261 millioner kroner, og med det blir den samlede bevilgningen til frivillig skogvern 800,4 millioner kroner. Det er et historisk høyt nivå. I tillegg er budsjettet for inneværende år økt med 200 millioner kroner gjennom salderingen.


– Den historiske budsjettøkningen for frivillig vern vil gi gode muligheter for å komme mer à jour med utbetalingene til frivillig skogvern. Det er god grunn til å tro at vi nå kan redusere ventetiden for den enkelte skogeier vesentlig, og det er viktig for tilliten til hele ordningen, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

 


Viktig for miljøet og skogeiere

Etter et par år med en brems i skogvernet, er ALLSKOG glade for økte bevilgninger til skogvern. For å opprettholde ordningen og jobben med å nå 10% skogvern, er dette svært gledelig for miljøet og for den enkelte skogeier som tilbyr skog til frivillig vern.

Comments


bottom of page