top of page

Hva er frivillig vern?

Hva er frivillig vern av skog?

Frivillig vern av skog betyr at skogeier på eget initiativ tilbyr skogareal for vern. Det er en velprøvd ordning som har eksistert siden 2003. Har området ønskede naturverdier godtar myndighetene tilbudet og oppretter et naturreservat.  Det er interesse for sjeldne naturverdier i hele landet, da myndighetenes mål om at 10 % av all norsk skog ikke er nådd i noen landsdel.

 

ALLSKOG vil bistå skogeier kostnadsfritt gjennom hele prosessen. En viktig bærebjelke er at skogeier når som helst kan trekke seg fra verneprosessen. ALLSKOG holder skogeier orientert om fremdrift i verneprosessen, før endelig avtale vil skogeier bli fremlagt forskrift, avtaleavgrensning på kart og erstatningstilbud for godkjennelse. Skogeierne ALLSKOG har bistått, har hatt veldig gode erfaringer.

Ved frivillig skogvern vil skogen i området bli vernet, men jakt, beiting, fiske og matsopp-/bærplukking kan fortsatt foregå. Eiendomsretten beholdes og hytter og setre kan brukes som før. Traktor- og skogsveier som allerede er bygget kan tas inn i verneforskriften under visse begrensninger, så lenge det er avklart tidlig i verneprosessen. Det er også flere andre aktiviteter som kan være tillatt i et naturreservat. Frivillig vern gjøres etter naturmangfoldsloven §37.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page