top of page

Status for skogvernet

Hvor mye skog er vernet i Norge i dag?

Per Juni 2019 er det vernet 4,9 % av all skog i Norge. Av produktiv skog er det vernet 3,7 %. Til sammenligning er myndighetenes mål å verne 10 % av skogarealet i Norge. Før frivillig vern ble innført var 1,6 % av skogarealet i Norge vernet, altså har det siden 2003, når frivillig vern ordningen ble innført, blitt vernet 3 ganger så mye skog som gjennom alle årene før. Under frivillig vern har det totalt blitt vernet 550 skogområder.  I tillegg til disse er det blitt vernet skog på Statsskogs grunn og på Opplysningsvesents fonds grunn. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 444,6 millioner kroner til vern av skog. 

 

Hvor mye skog skal vernes, og hva mangler?

Myndighetenes mål for skogvern i Norge er at 10 % av skogarealet skal vernes. Alt vern på private eiendommer skal gjøres gjennom frivillig vern ordningen. Det er varierende grad av vern i norske fylker. I fylkene rundt Oslofjorden, Vest-Agder og på Vestlandet ligger det dårligst an med en vernet andel skogareal på mellom 1,4 % og 2,7 %. Størst andel er det vernet i fylkene fra Trøndelag og nordover, hvor andelen er er mellom 6,3 % og 8,3 %. Det er dermed fortsatt viktig å verne skog i hele Norge for å oppnå målet om 10 % vernet skogareal. 

Foruten de overfor nevnte fylkene er det også vernet lite skog i lavlandet, under 300 moh. Det er også vernet lite skog med høy bonitet. Skog som er betegnet som del av "varme" vegetasjonssoner er det også mangelfull dekning av. 

Kilde til teksten: Framstad, E. (red.), Blindheim, T., Granhus, A., Nowell, M. & Sverdrup-Thygeson, A. 2017. Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. – NINA Rapport 1352.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page