Status for skogvernet

Hvor mye skog er vernet i Norge i dag?

Per Juni 2019 er det vernet 4,9 % av all skog i Norge. Av produktiv skog er det vernet 3,7 %. Til sammenligning er myndighetenes mål å verne 10 % av skogarealet i Norge. Før frivillig vern ble innført var 1,6 % av skogarealet i Norge vernet, altså har det siden 2003, når frivillig vern ordningen ble innført, blitt vernet 3 ganger så mye skog som gjennom alle årene før. Under frivillig vern har det totalt blitt vernet 550 skogområder.  I tillegg til disse er det blitt vernet skog på Statsskogs grunn og på Opplysningsvesents fonds grunn. I statsbudsjettet for 2019 er det satt av 444,6 millioner kroner til vern av skog. 

 

Hvor mye skog skal vernes, og hva mangler?

Myndighetenes mål for skogvern i Norge er at 10 % av skogarealet skal vernes. Alt vern på private eiendommer skal gjøres gjennom frivillig vern ordningen. Det er varierende grad av vern i norske fylker. I fylkene rundt Oslofjorden, Vest-Agder og på Vestlandet ligger det dårligst an med en vernet andel skogareal på mellom 1,4 % og 2,7 %. Størst andel er det vernet i fylkene fra Trøndelag og nordover, hvor andelen er er mellom 6,3 % og 8,3 %. Det er dermed fortsatt viktig å verne skog i hele Norge for å oppnå målet om 10 % vernet skogareal. 

Foruten de overfor nevnte fylkene er det også vernet lite skog i lavlandet, under 300 moh. Det er også vernet lite skog med høy bonitet. Skog som er betegnet som del av "varme" vegetasjonssoner er det også mangelfull dekning av. 

Kilde til teksten: Framstad, E. (red.), Blindheim, T., Granhus, A., Nowell, M. & Sverdrup-Thygeson, A. 2017. Evaluering av norsk skogvern i 2016. Dekning av mål for skogvernet og behov for supplerende vern. – NINA Rapport 1352.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar

Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

 

Stig Gorseth

Rådgiver frivillig vern

Trøndelag

allskog1.png

Iver Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

allskog5.jpg

 

Rune Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtakstering

allskog4.jpg

Kenneth Svensson

Leder frivillig vern

Forhandlingsansvarlig

Anette bilde.JPG

 

Anette Jenssen

Rådgiver frivillig vern

Jurist

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan