top of page

Utforming av tilbudsområde

Hvordan tegne grensen for

området som tilbys til frivillig vern

En av de viktige stegene i verneprosessen for skogeier er å vurdere hvilke områder hun/han skal tilby til vern. ALLSKOG vil bistå skogeier med dette, men det kan likevel være lurt å tenke over enkelte punkter før en tegner et tilbudskart. For skogeier sin egen del bør det tegnes slik at fremtidig drift av andre deler av eiendommen ikke blir hindret. Det er også viktig å prøve å bruke naturlige grenser i naturen for å tegne grensene. Det er, som alt annet med frivillig vern, helt opp til skogeier hvor grensene skal gå. Grensen blir, etter at området er vedtatt vernet, oppmerket ved at alle "knekkpunkter" i grensene blir merket med en aluminiumsstolpe, foruten at informasjonstavler kan bli satt opp.

Hemrasmarka naturreservat. Kilde: Nibio.

Verneforskrift - kort forklart

En verneforskrift er en lokal regulering av et verneområdet, hjemlet i naturmangfoldsloven. Utformingen av denne er ikke noe skogeier trenger å bekymre seg for, da dette er en av de oppgavene ALLSKOG gjør som rådgiver for skogeier. Det er muligheter for skogeier å påvirke hva som skal stå i denne forskriften, selv om dette er begrenset til noen punkter. Noe som er viktig å tenke på er at all aktivitet som skal med i verneforskriften må meldes inn i prosessen før den er gått til endelig vern, og gjerne så tidlig som mulig. Bruk av eksisterende bygg, veier(og bruk og vedlikehold av disse), tiltak knyttet til jakt, beiting, fiske og fangst.  Sykkel og hest kan brukes på eksisterende veier og stier, så lenge disse er merket på kartet. 

De fleste verneforskrifter er utformet likt, et eksempel finnes her.

Viktige ting å melde fra om til ALLSKOG

Følgende er det viktig å melde ifra om tidlig i prosessen slik at det kan hensyntas i utformingen av tilbud og verneforskrift. Dette er noen eksempler på hva som kan være lurt å melde ifra om og ikke en uttømmende liste.

 • Bufe på eiendommen/må ha mulighet til å hente ut skadd bufe

 • Gjerder og anlegg for beite

 • Jakt, skal det hentes ut skutt storvilt eller bygges jakttårn

 • Saltstein

 • Nærliggende åkerdrift

 • Stier brukt av idrettslag e.l. og bruer tilknyttet disse

 • Skiløyper og preparering av disse

 • Hytter, rydding av skog rundt disse

 • Uttak av ved til eget bruk i tilknytning til hytter

 • Vedlikehold av bygninger og kulturminner

 • Samiske rettigheter

 • Andre innretninger/anlegg som brønner og strømlinjer m.m.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page