top of page

OFTE STILTE SPØRSMÅL

 • Bør jeg verne skogen min?
  Du bør prøve frivillig vern hvis det er store registrerte miljøverdier på din eiendom. Det er kun områder med skog som vil være aktuelle områder for skogvern.
 • Hva er tidsrammen på en frivillig vern prosess?
  På grunn av omfattende saksbehandling i mange innstanser samt at skogen må befares om sommeren kan prosessen normalt ta flere år.
 • Hva er prisen på frivillig vern?
  Frivillig vern er helt gratis for skogeier, alt som må gjøres fra skogeiers side er å fylle ut et bestillingsskjema. Dette skjemaet fås ved å kontakte ALLSKOG.
 • Hvilke aktiviteter kan bedrives i et naturreservat?
  Et frivillig skogvern fratar deg muligheten til å drifte skogen, eiendomsretten beholdes derimot med visse begrensinger. Det er likevel en rekke aktiviteter som kan bedrives innenfor området, felles for disse er at alle må nevnes spesifikt i verneforskriften. Mye av aktiviteten tilknyttet jakt, fiske, beiting og sanking av bær og matsopp er normalt tillatt.
 • Hvordan oppmåles grensene til naturreservatet?
  Utformingen av grensene blir målt opp i knekkpunktene, og blir avtalt under forhandlingene om vern. Skogeier kan påvirke disse grensene under prosessen.
 • Må jeg skatte av erstatningssummen?
  Nei. Erstatning for frivillig vern av skog er skattefri for skogeier.
 • Hvor mye erstatning kan jeg få?
  Erstatningssummen er basert på endel forhåndsdefinerte variabler, men den er også underlagt en viss grad av skjønn. ALLSKOG vil bistå skogeier med å forhandle frem en best mulig løsning.

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page