OM ALLSKOG

ALLSKOG omsetter 1,04 millioner m³ virke fra skogen. Vi har 75 prosent av markedsandelen i våre områder Nordafjells. Vi har ca. 40 hogstlag med nesten 150 maskinførere. I 2018 leverte 2.100 skogeiere 1,04 millioner m³ og 1.100 egenaktive skogeiere har bidratt med 110.000m³ tømmer. 

ALLSKOG har 100 ansatte, inkludert datterselskap, med hovedkontor på Tunga i Trondheim. 

Vi er lokalt til stede med 80 skogeierlag og kontorer i alle våre områder.

Vi er et sterkt bindeledd mellom skogeieren, entreprenørene, transportørene og industrien.

SAMVIRKEFORETAK

ALLSKOG er et samvirke som eies av og er til for skogeiere i Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms. Vi har i dag 7800 andelseiere. ALLSKOGs formål er å arbeide for andelseiernes økonomiske interesser tilknyttet eiendommen. Vi er en robust organisasjon med høy kompetanse innen alle skogtjenester en skogeier trenger. Vår kompetanse kan bidra til å øke verdien og avkastningen på din skogeiendom. 
ALLSKOG er også medlem av Norges Skogeierforbund.

Gratis bistand - kontakt oss

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

Jon Halvar

Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Trøndelag

 

Stig Gorseth

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Iver Trøite

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtakstering

 

Rune Moen

Leder frivillig vern

Forhandlingsansvarlig

Kenneth Svensson

Rådgiver frivillig vern

Jurist

 

Anette Jenssen

KONTAKT OSS

© 2019 Allskog SA

  • Facebook Social Ikon
  • YouTube