top of page

Prosessen med frivillig vern

Frivillig vern er, som begrepet innebærer, en frivillig ordning hvor skogeier kan trekke seg fra prosessen helt frem til tilbudet fra myndighetene er signert. Det er også kostnadsfritt, og ALLSKOG vil støtte skogeier helt frem til endelig vern. Det er kostnadsfritt selv om skogeier velger å trekke seg senere i prosessen også. 

Første kontakt

Prosessen starter med at skogeier tar kontakt med ALLSKOG for å få sin eiendom vederlagsfritt vurdert. ALLSKOG tar så en rask sjekk om det er noen naturverdier på eiendommen. Hvis det er det vil skogeier få tilbakemelding om dette og må signere et bestillingsskjema, dette må gjøres for å utløse rett til videre gratis bistand. Dette skjemaet binder ikke skogeier på noen som helst måte, og skogeier kan fortsatt trekke seg fra prosessen.

Utforming av tilbudsområde

Neste steg for skogeier blir å sende inn et tilbud til ALLSKOG, hvor skogeier tegner inn på et kart hvilke områder det er aktuelt for skogeier å tilby til vern. Tips til hva skogeier bør tenke på når hun/han tilbyr skog til vern er finnes her. Det første som må avklares i prosessen er hvordan verneområdet skal være avgrenset, noe som gjøres i de påfølgende steg.

Her tar ALLSKOG over prosessen og begynner med å utvikle et tilbud til statsforvalteren, som er de som vurderer hvorvidt et tilbudt område er av interesse for vern. ALLSKOG tar da kontakt med naboer, ser at tekniske detaljer er i orden og tar om nødvendig kontakt med skogeier og gir tilbakemelding om noe må tas hensyn til. 

Forhandling av endelig avtale

Når statsforvalteren har svart på tilbudet og eventuelt kommet med et tilbud om vernegrenser vil ALLSKOG gå i dialog med skogeier og gå igjennom dette tilbudet. Hvis skogeier på dette steget ikke er fornøyd prøver ALLSKOG å reforhandle med statsforvalteren, hvis dette ikke lykkes, og/eller skogeier fortsatt ikke er fornøyd, kan hun/han trekke seg fra prosessen.

 

Hvis skogeier er fornøyd med avgrensingen vil en forhandling om erstatning begynne, basert på noen gitte faktorer, men også basert på skjønnsmessige vurderinger. Basisen for disse forhandlingene er en befaring og taksering gjort av skogsakkyndige. Både staten og skogeier har sin egen skogsakkyndige, for skogeiers del er det ALLSKOG som organiserer dette. Når denne forhandlingen er avgjort vil staten komme med en endelig erstatningstilbud, som skogeier enten kan takke ja til eller avslå. Hvis skogeier aksepterer dette siste tilbudet inngås en avtale mellom staten og skogeier, og er det ikke mulig å trekke seg lenger og området går på offentlig høring. Til slutt ender det opp hos kongen i statsråd hvor området blir vedtatt vernet. 

Gratis bistand - kontakt oss

allskog2.jpg

Jon Halvar
Hjerpbakk

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

allskog3.jpg

Stig
Gorseth

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

Anette bilde.JPG

Anette
Jenssen

Leder frivillig vern

Jurist

olaf2_edited.jpg

Olaf Espnes Tofte

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog5.jpg

Rune
Moen

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtaksering

allskog1.png

Iver
Trøite

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Knut_edited_edited_edited.jpg

Knut
Smågård

Rådgiver frivillig vern

KONTAKT OSS

Takk! Vi svarer deg så snart vi kan

bottom of page