top of page
  • ALLSKOG - Frivillig vern

Vernevedtak 21. juni 2024

Kongen i statsråd fattet 21. juni vernevedtak av 27 nye skogsområder fordelt på 8 fylker i Norge. 8 av områdene ligge i Allskog sin geografi, og vi er glade for at grunneiere på de 8 områdene vi har gitt bistand til har fått gjennomslag for sine tilbudte områder.


Områdene som nå er vernet som naturreservat bidrar til å nå Stortingets mål om 10 prosent vern av skog i Norge.Oldøya naturreservat i Ørland kommune, Trøndelag


Følgende områder er vernet i Allskog sin region:

  • Oldøya naturreservat i Ørland kommune, Trøndelag

  • Hesthølmelan og Aunbekkdalen naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag

  • Meådal naturreservat i Stjørdal kommune, Trøndelag

  • Mardalen naturreservat i Levanger kommune, Trøndelag

  • Aurstadklumpen naturreservat i Grong og Høylandet kommunar, Trøndelag

  • Finntjønnin naturreservat (utviding) i Overhalla kommune, Trøndelag

  • Holmdalen og Langfjelldalen naturreservat (utviding) i Høylandet og Nærøysund kommunar, Trøndelag

  • Merkesodden og Røstdalen naturreservat i Flatanger kommune, Trøndelag.Du kan lese mer om vernevedtaket på regjeringen sine sider:


Comments


bottom of page