Gratis bistand - kontakt oss

Rådgiver frivillig vern

Nordland og Troms

Jon Halvar

Hjerpbakk

Rådgiver frivllig vern

Trøndelag

 

Stig Gorseth

Rådgiver frivillig vern

Møre og Romsdal

Iver Trøite

Rådgiver frivillig vern

Kart og skogtakstering

 

Rune Moen

Leder frivillig vern

Forhandlingsansvarlig

Kenneth Svensson

Rådgiver frivillig vern

Jurist

 

Anette Jenssen

FRIVILLIG VERN AV SKOG I NORGE

HVA ER

FRIVILLIG VERN AV SKOG?

Ved frivillig vern av skog tilbyr skogeier sitt skogareal for vern. Har området ønskede naturverdier godtar myndighetene tilbudet og oppretter et naturreservat. Allskog vil bistå skogeier gjennom hele prosessen. Dette er en helt kostnadsfri prosess for skogeier. En annen viktig bærebjelke er at skogeier når som helst kan trekke seg fra verneprosessen. 

Ved vern vil skogen i området bli vernet, men jakt, fiske og sanking av bær og matsopp kan fortsatt foregå.

 
 

KONTAKT OSS

© 2019 Allskog SA

  • Facebook Social Ikon
  • YouTube